Lansirajte vašu karijeru

Posao medicinske sestre u SAD-u je veoma tražena i cenjena profesija koja otvara brojna vrata za zaposlenje i napredak u karijeri, kao i brojne druge beneficije za naše aplikante. Pomoći ćemo vam da udjete u program koji je specifično napravljen za razvoj medicinskih sestara iz inostranstva. Naš program će vam obezbediti sve što je potrebno za legalan rad i puno licenciranje u SAD-u. Upoznaće vas sa Američkom zdravstvenom negom i pokazaće vam koliko je važna uloga medicinske sestre u tom sistemu.

Profesionalni razvoj

Već od prvog dana rada u Američkim bolnicama, nudi vam se brojne mogućnosti za napredak i dalje usavršavanje. Ovde navodimo samo odredjene primere:

  • Orjentacija i dani kompanijske kulture: program orijentacije se sastoji od odlično definisanog treninga koji nam pomaže da edukujemo nove zaposlene o procedurama unutar klinike, kao i o kompanijskoj kulturi, istoriji i našim ciljevima i vrednostima.
  • Plaćeni trening: ovo se odnosi na nastavak edukacija kako unutar klinike, tako i plaćen nastavak obrazovanja na univerzitetima (varira u zavisnosti od poslodavca)
  • Kontinuirano obrazovanje: dostupno unutar vašeg odeljenja i klinike
  • Obrazovanje putem interneta: biće vam dostupna internet edukacija

Napredak u karijeri

Dobijate brojne mogućnosti za dalji napredak u karijeri. Možete nastaviti razvoj kao medicinska sestra, ka glavnoj sestri odeljenja, klinike itd. Takodje postoje brojne mogućnosti za nastavak karijere u menadžmentu i vodjenju biznisa (direktor i/ili menadžer lokalne klinika, urgentnog centra, itd.)

Radna dozvola za vas, ali i za vašu familiju

Za sestre koje se kvalifikuju će odmah ući u proces za dobijanje trajne radne dozvole (zelene karte). Uz to ćemo obezbediti trajnu radnu dozvolu i za vašeg supružnika, kao i za maloletnu decu. Imamo uhodan tim advokata koji će odraditi ceo proces za dobijanje radne dozvole.

Uz sve to, ovo otvara jedinstvenu priliku ka legalnom dobijanju Američkog državljastva za vas i vašu familiju

Dostojanstven život u Americi

Shodno činjenici da je profesija medicinske sestre veoma deficitarno zanimanje u Americi, osobe koje se kvalifikuju će biti tretirane sa visokim poštovanjem i kompenzovane na način koji će omogućiti odličan život u SAD-u. Profesija medicinske sestre je plaćenija u Americi nego bilo gde drugde u svetu.